Disclaimer

Dit is een website van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De coördinatie ligt bij Elsschot. We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen we het op prijs dat u dit laat weten via elsschot@stad.antwerpen.be.

De stad Antwerpen behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.